تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - پیامدهای زشت بیهوده گویی!!

پیامدهای زشت بیهوده گویی!!


1-تباه شدن عمر.

2-حقارت در اجتماع

3-درخواست پوزش:

مثلا چون حرف بی خودی زیاد میگه یکدفعه ای یه چیزی میگه که بعدش پشیمون میشه .

اونوقت بیا و درستش کن میخواد بره معذرت خواهی..

اما روایات ما میگن که

"مومن وارد کلامی نمیشود یا کاری نمیکند که پس از آن عذر بخواهد."

4-زمینه سازی گناهان زبان  : مثل دروغ . غیبت.و..

5-دوری از رحمت الهی:

در قسمت  نکوهش  -بیهوده گویی ازدید شرع-   در حدیثی که از پیامبر اکرم ذکر شد  فهمیدیم

که چگونه با اینکار انسان از رحمت الهی دور میشه
.

6-از دست دادن امور مفید :

حضرت علی -علیه السلام-  :

هرکس خود را به چیزیکه به کارش نیاید سرگرم کند آنچه را که به کارش آید از دست میدهد.

7-نابودی خرد:

امام علی -علیه السلام-  :

ضایع شدن عقلها در جست و جوی کارهای زاید است.

8-گمراهی:

حضرت علی -علیه السلام-:

قرار گرفتن تو در آنچه به کارت نمی آید نادانی گمراه کننده ای است.

9-قساوت قلب:

رسول خدا -صل الله علیه و آله وسلم- :

"سخن را در غیر یاد خدا را زیاد نکنید

همانا سخن بسیار در غیر یاد خدا دل را سخت میکند.

همانا دورترین مردم از خدا دل شخص سنگدل است."

10-خستگی شنونده