تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - شب زنده داری

شب زنده داریدر کتاب خصال صدوق از سهل بن سعد حدیث است که جبرئیل به خدمت پیامبر خدا نازل شد و عرضه داشت :

" ای محمد هرچه خواهی در جهان بزی لیکن سرانجام کار مرگ است و هر که را خواهی دوست بدار اما عاقبت کار فراق و جدایی است و هر کار که خواهی بکن که به هر حال جزای آن به تو میرسد لیکن بدان که دراین میانه شرف  آدمی در شب زنده داری ها و عبادتهای شبانه اوست و عزت او در بی نیازی جان او از مردمان است."

عکس از وبلاگ رهبرم سید علی