تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - وسواس

وسواسمردی از فقیهی پرسید:" من هنگامی که جهت غسل در نهر آب فرو میروم و سه مرتبه تکرار میکنم یقین نمیکنم که آب تمام بدنم  را فرا گرفته یا نه چه چاره سازم ؟ "

فقیه گفت:" نماز نخوان" آن مرد با تعجب گفت:" از کجا میگویی ؟"

فقیه گفت:" از قول رسول اکرم که فرمود: "واجابت از دیوانه برداشته شده تا موقعی که از دیوانگی خارج شود ."
هرکس سه مرتبه در آب فرو رود و یقین نکند که غسل کرده مجنون است