تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - قلب قرآن.

قلب قرآن.(الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون)


0امروز بر دهانشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه کسب کرده اند گواهی میدهند0
"آیه 65سوره مبارک یس"

نکته ها : -گواهان در قیامت متعددند و عبارت اند از : خدا.پیامبر.امام. زمان. مکان. فرشتگان .اعمال و اعضای انسان.
امام باقر 0علیه السلام. فرمودند:" گواهی اعضا بر علیه انسان درباره کافران است اما مومن کارنامه اش را به دست راست گرفته و با افتخار می خواند.
پیامها : خداوند سبب سوز و سبب ساز است .دهانی را که وسیله سخن گفتن است میبندد و دست و پا را وسیله سخن گفتن قرار میدهد.