تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - راههای درمان شماتت

راههای درمان شماتت


1-اندیشه کردن در آثار و عواقب این رفتار
2-آگاهی از اینکه فرد شماتت کننده هم به همان مصیبت مبتلا خواهد شد که دیگری را برای آن سرزنش می کرده است.
3-تفکر در اینکه هر بلایی که بر سر اهل ایمان بیاید ممکن است کفاره گناه یا عامل رسیدن او به کمال باشد.