تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - پیامدهای زشت شماتت

پیامدهای زشت شماتت


پیامد شماتت در دنیا:

ابتلا به مصیبت: اظهار شادمانی از مصیبت موجب گرفتاری شماتت کننده به همان مصیبت میشود.
 امام صادق میفرمایند:

کسی که برادر خویش را برای بلایی که بر  او وارد شده شماتت کند از دنیا خار ج نمی شود تا گرفتار آن بلا شود.پیامد شماتت در آخرت:

عذاب آخرت: آزار رساندن به مومن مایه قهر خداوند و عذاب آخرتی است تا آن جا که خداوند فرموده است:

آزار دهنده بنده مومن من به من اعلام جنگ بدهد.