تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - نکوهش فحش از دید شرع مقدس

نکوهش فحش از دید شرع مقدس


رسول خدا می فرمایند :
ناسزا گفتن و هرزه گویی در هیچ موردی از اسلام نیست.

امام باقر میفرمایند:
همانا خداوند فحش دهنده ی هرزه گو را دشمن میدارد.

در وصییتهای رسول خدا به حضرت علی آمده است:
ای علی!بدترین شخص کسی است که مردم از زبان بد او ترسیده از روی ترس او را گرامی بدارند.