تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - اقسام فحش

اقسام فحش


*یا عالم الخفیات*

1-فحش با انگیزه جدی و قصد آزار دیگران

2-با انگیزه شوخی-ناسزاگویی در این حال چه بسا بدون قصد آزار دادن دیگران باشد-.