تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - غیبت محبتی ست در حق دیگران!!!

غیبت محبتی ست در حق دیگران!!!


*یا الله یا الله*در حکایت است که مردی به دیگری گفت : شنیده ام از من غیبت می کنی. او در جوابش گفت : آنقدر برای من عزیز نیستی که حسنات خود را در اختیارت بگذارم تاهرگونه خواهی درباره آنها حکم کنی و گناهانت را به گردن بگیرم.

عکس از تبیان