تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - جهنم رفتن واجب کفایی ست !!

جهنم رفتن واجب کفایی ست !!


*یا صادق الوعد*

حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی میفرمودند: شخصی نزد من آمد و می خواست مرا در غیبت بیندازد. به او گفتم : ببین جهنم رفتن واجب کفایی است. یک دسته که بروند از گردن ما ساقط است.چرا غیبت کنم و مرا به جهنم بفرستی ؟

برگرفته از کتاب آداب الطلاب