تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - اعتدال

اعتدال


         

اسلام مخالف شوخی  و مزاح نیست و اتفاقا تاکید دارد

 که مومن بشاش و خنده رو باشد

اما شوخی بیش از حد حرمت انسان را میشکند.