تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - سلام من به رضا-علیه السلام- و به گنبد طلایش...

سلام من به رضا-علیه السلام- و به گنبد طلایش...


 
 ✔  گویند زیـــارت تو حج فــقراست؛

بر گــنبد و بارگاهــت از دور سلام ...


 

 

 ★★ ❤❀ ❤ ❀❤ ❀❤❀ ❤ ★★
 
 
♠♠ فرومایه کسی است که چیزی دارد که او را از خدا باز می دارد ♠♠
 
امام رضـــا (علیه السلام)


منبع: میزان الحکمة، جلد پنج +....+

 

امام رضای مــهربونم !!

           تولـدت مبارک