تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - خوردن ماهی

خوردن ماهی


س: آیا خوردن ماهى هاى كوچك به صورت زنده حلال است؟  

ج: خوردن نوع حلالِ آن اشكال ندارد.

 منبع:سایت رهبری،استفتائات جدید،خوردنیها وآشامیدنیها،خوردن ماهی زنده