تبلیغات
❀ نجم الثاقب ❀ - سوره های قرآن و آنچه متعلق به امام حسین است...

سوره های قرآن و آنچه متعلق به امام حسین است...
این مقصد، مقصد ظریف، لطیف و جدیدی است كه

 عنوان سوره ها را از اول قرآن تا آخر آن از فاتحة الكتاب تا سوره ناس متذكر شده

و آنچه از آنها متعلق به حسین علیه السلام است، به اشاره، یا به مناسبت تشریح کرده.

جهت مطالعه میتوانید به این آدرس مرجعه کنید:

 

*سوره های قرآن و امام حسین*

 

التماس دعا